Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

22 septembrie 2018

Vâlcea are 133 de rentieri agricoli


Septembrie a adus cu sine şi înche­ierea perioadei în care APIA a vizat carnetele tuturor rentierilor agricoli din judeţ. În intervalul amintit, rentierul agricol trebuia să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul de arendare; actul de iden­titate în original; document coordonate bancare (opţional); decizia de la comisia de expertiza medicală actualizată,  pen­tru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

„Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul de­ce­sului rentierului, renta datorată aces­tuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, în peri­oada de vizare, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA car­netul de rentier al defunctului (se depu­ne obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula “defi­nitivă şi irevocabilă”, certificat de calitate de moştenitor) (original şi copie), B.I/C.I. a moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moşte­ni­tori privind solicitarea şi încasarea ren­tei viagere agricole datorată rentie­rului (original).

Vreau să vă informez că, în perioada 1 martie – 30 august 2013, s-au vizat car­netele de rentier agricol pentru 133 ren­tieri cu o suprafaţă arendată de 246,4483 ha şi o suprafaţă vândută de  235,6341 ha. Suma cuvenită a fost de 35.741,60 euro (159.264, 19 lei), pentru suprafaţa arendată s-au acordat  50 euro / ha iar la  suprafaţa vândută, 100 euro / ha.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatela/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă”, ne-a explicat Adrian Pintea.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)