Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 octombrie 2018

Un deputat vâlcean a ajuns la Geneva! Ion Cristinel Marian a participat la conferinţa Organizaţiei Mondiale a Comerţului


• reprezentantul Colegiului Drăgăşani în Parlament este secretarul Biroului Executiv al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

Recent, la Geneva (Elveţia), la sediul Orga­ni­­zaţiei Mondiale a Comerţului au avut loc lucrările sesiunii anuale a Conferinţei Parla­men­tare cu tema „OMC la 20 de ani”. La această întâlnire ce a dat tonul activităţilor comerciale la nivel mondial pe anul în curs a participat şi un deputat vâlcean, Ion Cristinel Marian (foto, stânga). Interesant de remarcat este faptul că reprezentantul Cole­giului Drăgăşani în Parla­mentul României ocupă o funcţie importantă în Grupul Român al Uniunii Interparlamentare, fiind chiar secretarul Biroului Executiv.
Conferinţa a reunit peste 280 de parla­mentari, între care preşedinţi şi vicepreşedinţi de parlamente, din 64 de ţări membre. Au fost pre­zenţi delegaţi din partea adunărilor parlamentare cu statut de membru asociat, Parlamentul European, asociaţii şi adunări parlamentare cu statut de observatori, reprezentanţi ai guverne­lor, ONU, precum şi a unor agenţii din sistemul Naţiunilor Unite. În cele două zile de lucrări, par­lamentarii au participat la dezbateri interactive, dialogând cu negociatori guvernamentali, cu ofi­ciali OMC şi cu reprezentanţi ai societăţii civile. În ultimii 20 de ani, de când OMC a luat fiinţă, „peisajul” comercial şi consumatorul au suferit modificări importante. Acestea obligă regulile de comerţ să se adapteze într-un ritm accelerat, în care a intervenit un consumator din ce în ce mai tânăr, cu opinii proprii bine definite şi nevoi exprimate concret.
„Consider că întâlnirea din Elveţia a fost foar­te utilă. Ştim cu toţii cât de mare este impor­tan­ţa comerţului în zilele noastre. De-a lungul ce­lor 20 de ani de existenţă, Organizaţia Mon­dia­lă a Co­mer­ţului şi-a demonstrat eficaci­tatea şi este de da­toria noastră să îi susţinem activitatea de mo­dernizare pentru a răspunde cât mai bine pro­vo­cărilor actuale. Pot să vă mai spun că, pe 17 februarie, în cadrul Conferinţei parlamentare, a fost adoptat acordul de facilitare a comerţului, co­merţ perceput ca un factor de pace şi condiţii de viaţă mai bune. De aseme­nea, membrii dele­gaţiei GRUI au avut consultări şi schimburi de opinii cu parlamentari din ţări precum Portugalia, Bra­zilia, Austria, China, Belgia, Franţa, Suedia sau Spania. Am discutat aspecte referitoare la te­mele dezbătute, dar şi posibile proiecte co­mu­ne”, ne-a declarat deputa­tul vâlcean, Ion Cristinel Marian.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Etichete: , , , ,

Mai multe articole de la Headlines