Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 octombrie 2018

Un alt fel de corupție la scară mondială


– o carte care se citește pe nerăsuflate: „Navigatorii români și amenințările pirateriei maritime” –

Apărută, în 2015, la Editura Ars Docendi (București), cartea cunos­cu­tului jurnalist, scriitor și univer­sitar Nicolae Melinescu, „Navi­ga­torii români și amenințările pirate­riei maritime”, recenta „victimă” a mâi­nilor, ochilor și minții mele, de­pă­ș­ește standardele obișnuitului și se așează confortabil pe trepiedul de aur al literaturii.
Știm cu toții cine este autorul acestei cărți, ce a făcut până acum, dar că și-a riscat viața pe mările și oceanele lumii pentru realizarea unui documen­tar de excepție nu știam. Cartea sa nu se citește, ci se … „mănâncă”.
Primele capitole ale cărții ne duc cu ochii minții la începuturile pi­ra­teriei, la primele ambarcațiuni ma­­ritime, fiind, de fapt, o definiție a na­vigației de la începuturi până-n pre­zent. Documentată până-n „mă­duva oaselor”, pe baza unei biblio­grafii foarte bogate, cartea provoa­că o lecturare cu mare atenție și inte­res. Este de fapt o carte – do­cu­ment care mereu te cheamă să-i pătrunzi… „mărun­taiele”. Trans­mite imagini vii – parcă ai fi acolo, alături de pirații somalezi sau nigerieni.
Din ceea ce citisem ori văzu­sem în filme despre pirați, credeam că aceștia, murdari și pociți, prac­tică această meserie de nevoie, pentru a supraviețui. Din cartea lui Nicolae Melinescu aflăm că astăzi pirateria se practică și în scop de îmbogățire. Acest aspect mă duce cu gândul și la „pirații” țării mele pe care-i tot alegem să se îmbogă­țească.
Din paginile cărții mai aflăm că au fost și români victime ale pira­teriei maritime și oceanice, cazul lui Teofil Crețu, marinar, fost ostatic al piraților somalezi. Cons­tăn­țeanul Nicolae Popa, mecanic de vas, se destăinuie autorului căr­ții și aflăm că a fost singurul „alb” de pe o am­bar­cațiune și singurul răpit de pirați în Delta Nigerului. „Trofeele româ­nești” ale piraților somalezi și ni­ge­rieni se destăinuie lui Nicolae Me­linescu, povestea lor din această carte de excepție este o adevărată dramă, provoacă dureri în sufletul oricărui cititor, mai cu seamă când află că statul român, pe care-l plătim cu grea și destulă sudoare, de la președinte, la guvern și parlament, nu a făcut nimic în ce privește soarta ostaticilor. Ei n-au plecat pe mări și oceane de dragul aventurii, ci ca să câștige un ban pentru familie, pe care țara nu i-l oferă. Din munca și meseria lor, foarte riscantă, trimit acasă fami­lii­lor și țării, banii din munca prestată, uneori doar o mică parte din cât le mai rămâne dacă scapă de sub cătarea armelor, fiind nevoiți să renunțe la remunerarea muncii.
Cartea „Navigatorii români și ame­nințările pirateriei maritime”, curge frumos, elegant, cum numai un scriitor cu o bogată experiență în mânuirea cuvântului poate să-i dea acea lină înșiruire de cazuri, adevărat maestru întru explicitarea pirateriei de la începuturile ei, pri­mi­t­ive, până la cea actuală, mo­der­nă, cu scop de îmbogățire. Un alt fel de corupție la scară mondială.
Gheorghe Puiu Răducan

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Mai multe articole de la Vitralii