Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 octombrie 2018

Ultimele zile pentru Măsura 125 – „Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare” (1)


BADELE_FLOREL• 15 octombrie este ultima zi pentru banii destinaţi modernizării/ retehnologizării infrastructurii de irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare

Direcţia Agricolă Vâlcea reaminteşte că Măsura 125 se încadrează în Axa I  „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” şi are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a procesului de restituire a proprietăţilor în vederea creşterii competitivităţii sectorului agricol şi forestier.

Între obiectivele specifice, trebuie menţionate creşterea eficienţei activităţii agricole prin îmbunătăţirea aprovizionării cu input-uri şi o mai bună valorificare a produselor rezultate; diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenţei fenomenelor naturale (secetă, eroziunea solului etc.); ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare.

Lista cu obiective operaţionale cuprinde: modernizarea şi/ sau retehnologizarea sistemelor de irigaţii şi a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare (drenaje, desecări etc.) iar ca şi beneficiarii eligibili se înscriu: organizaţiile/ federaţiile de utilitate publică ale proprietarilor/ deţinătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Finanţarea unui proiect derulat prin PNDR este restricţionată pentru următoarele categorii de beneficiari: beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere; beneficiarii care au Contracte de Finanţare reziliate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale, din iniţiativa APDRP, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an; beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.

CONTINUARE…

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Mai multe articole de la Uncategorized