Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

22 septembrie 2018

Ultima tranşă de subvenţie pentru fermieri


Adrian-PinteaPrin intermediul unui comunicat oficial de presă, cu semnătura directoru­lui executiv Adrian Pintea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a plătit către bene­ficiari ultima tranşă aferentă Campaniei 2012, pentru subvenţiile acordate în sectorul vegetal şi zootehnic, în valoare de 126,45 milioane lei.

„Astfel, în perioada ianuarie – aprilie 2013, APIA a autorizat şi efectuat plăţi în conturile beneficiarilor în valoare de aproximativ 5,96 miliarde lei (1,31 miliarde euro), sumele plătite având următoarea destinaţie:

1.  Plăţi aferente campaniei de plată pe suprafaţă 2012: Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) – FEGA – 2,41 miliarde lei (531 milioane euro) pentru un număr de 1.062.392 fermieri; Plăţi naţionale directe complementare în sector vegetal (PNDC 1,2,3,4,5,6)  –  Buget naţional – 813,9 milioane lei (179,3 milioane euro) pentru un număr de 830.766 fermieri; Plăţi aferente măsurilor delegate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) – AXA II – FEADR + BN1 – 1,53 miliarde lei (344,2 milioane euro) pentru un număr de 411.900 fermieri;  Schema de sprijin în sectorul orezului din zonele defavorizate – FEGA – 13,17  milioane lei (2,9 milioane euro) pentru un număr de 15 fermieri; Plata separată pentru zahăr – FEGA – 23,88 milioane lei (5,26 milioane euro) pentru un număr de 1.324 fermieri.

2. Plăţi aferente măsurilor de piaţă: Reconversie/restructurare sector viti – vinicol, ajutor financiar pentru grupurile de producători din sectorul legume-fructe, ajutor financiar pentru organiza­ţiile de producători, programul naţional api­col – FEGA + cofinanţare – 54,5  mili­oa­ne lei (12,0 milioane euro); PEAD 2012 (Progra­mul European de ajutoare ali­mentare pentru persoane defavorizate) – 29,5 milioane lei, respectiv 6,55 milioane euro, reprezentând  produse puse la dis­po­ziţia României de către Comisia Europeană.

3. Plăţi aferente programelor de pro­mo­vare a produselor agricole, inclusiv vi­nurile şi restituiri la export – (FEGA + BN) – 3,0 milioane lei (0,8 milioane euro).

4. Ajutoare de stat (Buget Naţional): Plata naţională directă complementară în sector zootehnic – 1.125,3 mil. lei (aprox. 248 milioane euro) pentru un număr de 299.124 fermieri, din care: Bovine: 793,5 milioane lei (174,8 milioane euro) pentru un număr de 245.389 fermieri; Ovine/Ca­prine: 331,8 milioane lei (73,1 milioane euro) pentru un număr de 53.735 fer­mieri; Ajutor de stat pentru ameliorarea raselor – 0,5 milioane lei (0,11 milioane euro).

De asemenea, informăm că, în pe­rioada 1.03.2013 – 30.04.2013, au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă SAPS 2013, un număr de 774.330 cereri de plată, pentru o suprafaţă de circa 4,5 milioane hectare”, se aminteşte în textul documentului oficial APIA.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)