Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 octombrie 2018

Termen pentru investiţiile în „agricultura eco”


• până la 15 octombrie 2012 inclusiv, agricultorii din sectorul ecologic pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că  ajutorul se acordă pentru exploataţiile din producţia vege­tală şi animalieră care sunt înregistrate în perioada de conversie (de trecere de la agri­cultura convenţională la agricultura ecologică).

Conform comunicatului Agenţiei, benefi­ciarii acestui ajutor pot fi persoanele fizice, per­soanele fizice autorizate, întreprinderile indi­viduale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele con­di­ţii: sunt înregistrate în fiecare an pentru care so­licita ajutorul specific, în sistemul de agri­cultura ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR, prin direcţiile agri­cole de dezvoltare rurală judeţene – DADR; deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de către MADR; deţin un document justificativ / certificat de con­formitate / master certificat / certificat de con­firmare a conversiei, în care se men­ţio­nează statutul exploataţiei în conversie (anul 1 / anul 2 /anul 3), cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul; se menţin în sistemul de agricultura ecologică pe o perioadă de 5 ani; în cazul beneficiarilor din producţia vegetală, su­pra­faţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, cul­­turi perene sau păşuni şi fâneţe permanente.

Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură. Cuantumul plății anua­le suplimentare/exploatație se calculează de către APIA, după finalizarea tuturor verifi­că­rilor, prin raportarea plafonului alocat pentru fie­care sector la numărul exploataţiilor eligi­bile, având în vedere plata anuală supli­men­tară maximă/exploatație pentru fiecare categorie de dimensiune a exploatației.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Mai multe articole de la Uncategorized