Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 octombrie 2018

AFIR

Luni, 3 septembrie 2018, s-a dat startul și pentru submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” (pentru întreg teritoriul național), componentele sector vegetal, fermă de familie și fermă mică

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole. Obiectivele submăsurii 4.1a: Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale

Ești țăran și vrei bani europeni? Grijă mare la cazier!

Agenția pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) recomandă solicitanţilor Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) să acorde o atenţie sporită la întocmirea documentaţiei obligatorii pentru depunerea cererilor de finanţare în sesiunile care vor fi lansate anul aceasta. Prin urmare, în cazierul judiciar al reprezentantului legal nu trebuie să apară infracţiuni de natură economică sau cu implicaţii

Promovarea produselor agricole, prin fonduri europene

Producătorii primari care doresc să-și promoveze mai eficient produsele, să se integreze mai ușor în lanțul agroalimentar și să crească valoarea adăugată a produselor pot accesa sprijinul aferent Submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”. Sprijinul acordat prin această submăsură, va contribui la: înființarea și /sau modernizarea unităților de procesare și comercia­lizare; introducerea

Buget stabilit oficial pentru PNDR

Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelul de expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care vor oferi finanțare fermierilor în cadrul instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului prevăzut în Programul Național de Dezvoltare Rurală. Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Nou ghid PNDR, lansat

• AFIR a publicat versiunea consultativă a ghidului pentru dezvoltarea de proiecte pilot și de noi produse și tehnologii finanțate prin PNDR 2020 Ghidul solicitantului aferent submăsurilor 16.1 „Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse” și 16.1a „Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de

Încă două luni pentru fondurile PNDR pe submăsura 4.1

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță prelungirea sesiunii de primire a cererilor de finanțare aferentă submăsurii 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). În noile condiții, depunerea proiectelor pentru investiții în sectorul pomicol se poate face până la 30 septembrie 2017, ora 16.00. Alocarea financiară

S-au terminat banii pentru „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”!

Printr-un comunicat oficial de presă, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță că fondurile nerambursabile alocate în sesiunea 2017 pentru submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, au fost epuizate în totalitate ca urmare a solicitărilor de finanțare primite de Agenție înainte de termenul

E gata versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru investiții în procesarea produselor pomicole

• Versiunea consultativă a Ghidului solicitantului aferent schemei GBER și de minimis pentru submăsura (sM) 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” din cadrul PNDR 2014-2020 se află în dezbatere publică pe site-ul AFIR Investițiile eligibile care pot beneficia de fonduri nerambursabile sunt fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase,

Postări vechi››