Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

23 septembrie 2018

SR EN ISO 4063:2011, Sudare și procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor și numere de referință


Acest standard internaţional stabi­leşte un nomenclator, cu numerele de referinţă, pentru procedeele de sudare şi cele conexe, cu fiecare procedeu iden­tificat printr-un indice numeric. Acest standard internaţional cuprinde grupele principale de procedee (o cifră), grupele (două cifre) şi subgru­pe­le (trei cifre). Numărul de referinţă pen­tru orice procedeu cuprinde maximum trei cifre. Acest sistem are ca scop să faciliteze informatizarea, desenele, documentele de lucru, specificaţiile procedurilor de sudare etc. În comple­ta­rea termenilor prezentaţi în engleză şi în franceză, acest standard intern­a­ţio­nal prezintă şi termenii echivalenţi în limba germană; aceşti termeni sunt publicaţi sub responsabilitatea comite­tu­lui membru din Germania (DIN). Anexa A (informativă) a standardului cuprinde o listă de procedee de sudare incluse în ediţiile precedente ale aces­tui standard internaţional, dar care au fost înlocuite sau sunt depăşite. Aceste procedee se pot utiliza în cazuri speciale sau pot fi regăsite în diferite documente vechi. Anexa B (infor­ma­tivă) a standardului cuprinde simbolizări uzuale pentru sudare şi procedee conexe utilizate în Statele Unite ale Americii. Acestea sunt prezentate în paralel cu numerele de referinţă cores­pondente din ISO 4063, acolo unde aces­tea există.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)