Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

25 septembrie 2018

SR EN 354:2011, Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înalţime


Acest standard european sta­bileşte cerinţele, metodele de în­cer­­care, marcarea, fişa de infor­ma­ţii furnizate de producător şi am­ba­larea mijloacelor de legătură. Mij­loa­cele de legătură conforme cu acest standard european sunt utili­zate ca elemente sau componente de legătură în sistemele de pro­tec­ţie individuală împotriva căderii (adică a sistemelor de limitare, sis­te­me de poziţionare locul de mun­că, sisteme de acces pe coarda, sisteme de oprire a căderii şi sis­teme de salvare).  Standardul cu­prin­de cerinţe referitoare la proiec­tare şi ergonomie, materialele utili­zate, finisarea terminaţiilor, rezis­ten­ţa statică, rezistenţa dinamică a mijloacelor de legătură cu un dispo­zitiv de reglare, rezistenţă la coro­ziune, marcare şi informare. De ase­menea, în standard sunt preci­zate şi detalii privind metodele de încercare aplicate pentru a stabili conformitatea cu cerinţele de mai sus: condiţionarea eşantioanelor (condiţionare generală, condiţio­na­re la umiditate şi frig, condiţionare la frig extrem), aparatura utilizată, modul de lucru. Acest standard euro­pean a fost elaborat în cadrul unui mandat acordat CEN de Comisia Europeană şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb şi vine în sprijinul cerinţelor esenţiale ale Directivei din Noua Abordare D 89/686/CEE – Echipamente indivi­dua­le de protecţie. Din acelaşi do­me­niu mai fac parte următoarele stan­darde: SR EN 362:2005, Echi­pa­ment individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Piese de legătură SR EN 363:2008, Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Sisteme de protecţie individuală împotriva căderilor de la înălţime SR EN 364+AC:1996, Echi­pament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Metode de încercare SR EN 365:2005, Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Cerinţe generale pentru instrucţiuni de utilizare, întreţinere, verificare periodică, reparare, mar­care şi ambalare SR EN 892:2005, Echipament de alpinism şi escala­dă. Corzi dinamice pentru alpi­nism, şi escaladă. Cerinţe de secu­ritate şi metode de încercare SR EN ISO 9227:2007,Încercări la coroziune în atmosfere artificiale. Încercări în ceaţă salină.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)