Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

16 octombrie 2018

Soluţii pentru redeschiderea grădiniţei de la Băbeni


vladoiu_aurel1• parlamentarul PSD din zona Horezu a găsit sponsori pentru a rezolva problema „grădinarilor”

Deputatul Aurel Vlădoiu, prim-vicepre­şe­dintele PSD Vâlcea, apreciază că în­tâl­nirea de zilele trecute, la care au fost in­vi­taţi cei 72 de primari USL din judeţul nos­tru, a fost una reuşită şi eficientă, repre­­zen­tând primul pas important în for­mu­larea unei strategii coerente şi fără cu­sur în pers­pectiva alegerilor de anul viitor. Par­la­mentarul social-democrat a participat şi la reuniunea zonală organizată la Gali­cea, la care au participat mai mulţi primari şi lideri locali PSD, PNL şi PC. „De acum îna­inte, astfel de întâlniri vor avea loc perio­dic, în toate zonele judeţului”, a anunţat Vlădoiu.

Deputatul PSD a participat la sfârşitul săptămânii trecute şi la deschiderea Festi­va­lului Naţional „Lăutarul”, de la Dră­gă­şani, felicitându-l pe primarul Cristian Ne­delcu pen­tru această iniţiativă. Reprezen­tan­tul PSD a revenit la Băbeni pentru a afla în ce stadiu se află lucrările de reabilitare a gră­diniţei din centrul oraşului. „După cum ştiţi, această grădiniţă încă nu funcţio­nea­ză. Am avut discuţii cu cei de la Inspecto­ra­tul Şc­o­lar, cu primarul oraşului, pentru că nu este nor­mal ceea ce se întâmplă cu aceas­tă gră­diniţă. Am căutat şi câţiva spon­sori, şi din fe­ri­cire i-am şi găsit, care să ajute la reabi­li­ta­rea clădirii şi pregătirea aces­teia din toate punctele de vedere pen­tru a-i primi pe cei mici cât mai repede cu putinţă. Cu sprijinul aces­tor oameni de bine, vom pune tâm­plă­rie PVC cu termo­pan, vom amenaja cores­pun­zător interioa­re­le şi sper că, în câteva zile, grădiniţa va fi pregătită să-şi redes­chi­dă porţile”, a adău­gat Aurel Vlădoiu.

Deputatul social-democrat a fost pre­zent din nou în localităţile din colegiul Horezu, participând alături de primarii Viorel Radi (Buneşti), Constantin Banacu (Băr­băteşti), Ion Stoican (Costeşti) şi Ivan Ji­naru (Vaideeni), de viceprimarul Toma Peş­tereanu şi preşedintele Achim Băluţă, la acţiunile de ecologizare desfăşurate cu oca­zia Zilei de Curăţenie Naţională. „La aces­te acţiuni, au participat peste 400 de tineri, cărora ţin să le mulţumesc pentru gri­ja pe care au manifestat-o faţă de me­diul înconjurător. În fiecare localitate, s-au strâns câte 5 tone de deşeuri, care apoi au fost transportate la groapa de gunoi”, a completat parlamentarul. Apoi, deputatul Vlădoiu a participat împreună cu preşe­din­te­le Ion Cîlea la manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei comunei Frânceşti. Pri­ma­rul Ion Proculescu şi viceprimarul Cons­tan­tin Tăcutu au organizat cu această oca­zie şi o întâlnire cu fii satului şi au premiat 16 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Aurel Vlădoiu şi Ion Cîlea nu s-au dus la Frânceşti cu mâinile goale, ei oferind, de asemenea, diplome, premii în bani, dar şi o masă festivă.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)