Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

19 august 2018

Rectificarea Declaraţiei unice – D112


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii care au obligaţia completării şi depunerii la organul fiscal competent a formularului D112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” că, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.397/2010, corectarea datelor înscrise eronat în formularul D112 sau modificarea acestora se poate face prin completarea şi depunerea unei declaraţii rectificative.Declaraţia se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia care se corectează, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului.Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:- corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi entităţi asimilate angajatorilor şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi;- modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;- modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare şi punctajul asiguratului în sistemul public de pensii, pentru situaţia când a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asiguraţi sau în cazul în care asiguratul/asiguraţii a/au fost înregistrat/înregistraţi fără temei şi este necesară anularea respectivei înregistrări;- corectarea altor informaţii prevăzute de formular.Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.Declaraţia rectificativă se depune numai pentru rectificările care vizează perioadele de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.

Atenţie! Sumele înscrise în declaraţie nu cuprind diferenţele de impozite şi contribuţii sociale stabilite prin actele de control.

*Baza legală: Hotărârea Guvernului nr. 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897/31.12.2010.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)