Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

19 august 2018

Proiectul contabil pentru operaţiunile de reorganizare în dezbatere publică!


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în data de 1 septembrie a.c., pe websiteul Minis­te­rului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro, categoria Trans­pa­renţă decizională, a fost publicat proiectul Ordinului pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflec­tarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizol­va­re şi lichidare a societăţilor comer­ciale, precum şi retragerea sau exclu­derea unor asociaţi din cadrul so­cie­tăţilor comerciale şi pentru com­ple­tarea unor reglementări contabile.

Documentul suspus dezbaterii publice este însoţit de:

– Referatul de aprobare;

– Anexa 1 – Norme metodologice pri­vind reflectarea în contabilitate a prin­ci­palelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale;

– Anexa 2 – Exemple privind reflec­ta­rea în contabilitate a principalelor opera­ţiu­ni de fuziune, divizare, dizolvare şi li­chidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor aso­ciaţi din cadrul societăţilor comerciale.

*

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise prin e-mail, la adresa publicinfo@mfinante.ro.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)