Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

25 septembrie 2018

Producţia industrială a crescut, anul acesta, cu 8,9%


muncitori3Producţia industrială (serie brută) a fost mai mare cu 8,9% în primele cinci luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2010, cele mai mari creşteri fiind înregistrate în indus­tria prelucrătoare şi cea extractivă, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Industria prelucră­toa­re a crescut cu 9,4%, cea extractivă cu 8,3%, iar producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat s-a majorat cu 5,7%. Pe marile grupe industriale s-au înregistrat creşteri la toate categoriile de bunuri, respectiv în industria bunu­rilor intermediare (+16,8%), în indus­tria bunurilor de folosinţă îndelungată (+9,3%), în industria bunurilor de ca­pital (+7,9%), în industria energetică (+4,5%) şi în industria bunurilor de uz curent (+2,5%). În perioada 1 ianuarie – 31 mai 2011, comparativ cu perioada si­milară din 2010, producţia indus­trială, serie ajustată în funcţie de nu­mărul de zile lucrătoare şi de sezona­li­tatea crescut cu 8,9% datorită creş­terilor înregistrate de industria prelu­crătoare (+9,7%), industria extractivă (+7,1%), şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+5,3%). Pe marile grupe industriale s-au înregis­trat creşteri în industria bunurilor in­termediare (+15,5%), industria bunu­rilor de folosinţă îndelungată (+10,2%), industria bunurilor de ca­pi­tal (+8,0%), industria energetică (+4,2%) şi industria bunurilor de uz cu­rent (+2,2%).  Potrivit datelor INS, în luna mai 2011, producţia industrială (se­rie brută), a crescut faţă de luna pre­cedentă cu 8,4%, datorită creşterii in­dustriei prelucrătoare cu 10,7% şi indus­triei extractive cu 0,4%. Produc­ţia şi furnizarea de energie electrică şi ter­mică, gaze, apă caldă şi aer con­diţionat a scăzut cu 5,5%. Pe marile grupe industriale s-au înregistrat creş­teri la majoritatea categoriilor de bu­nuri şi anume în industria bunurilor de capital (+19,6%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+8,7%), in­dus­tria bunurilor intermediare (+8,1%) şi industria bunurilor de uz curent (+2,7%). Industria energetică a scăzut cu 3,1%.  De asemenea, producţia in­dus­­trială, serie ajustată în funcţie de nu­mărul de zile lucrătoare şi de sezo­na­litate, a crescut faţă de luna pre­ce­dentă cu 1,6%, datorită industriei pre­lu­crătoare (+2,2%). Producţia şi fur­ni­zarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi industria extractivă au scăzut cu 2,7%, respectiv cu 2,1%. Pe marile grupe in­dustriale s-au înregistrat creşteri în in­dustria bunurilor de capital (+4,0%), în industria bunurilor intermediare (+1,7%), în industria bunurilor de fo­lo­sinţă îndelungată (+0,4%) şi în in­dus­tria bunurilor de uz curent (+0,1%). Industria energetică a scăzut cu 1,8%.  În luna mai 2011, producţia industrială (serie brută) a crescut faţă de luna co­respunzătoare din anul precedent cu 7,1%. Cele trei sectoare industriale care au înregistrat creşteri au fost in­dus­tria extractivă (+18,5%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer con­di­ţionat (+7,6%) şi industria prelu­cră­toare (+6,5%). Pe marile grupe indus­tria­le s-au înregistrat creşteri la majo­ri­tatea categoriilor de bunuri: industria bu­nurilor intermediare (+11,7%), in­dus­­tria energetică (+8,8%), industria bu­nurilor de folosinţă îndelungată (+5,5%), industria bunurilor de capital (+5,3%) şi industria bunurilor de uz curent (+1,5%). Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, com­parativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, a crescut cu 8,0%, da­torită creşterilor industriei extractive (+16,0%), industriei prelucrătoare (+7,8%) şi producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+6,2%).  De asemenea, pe marile grupe industriale s-au înregistrat creşteri în industria bu­nurilor intermediare (+13,2%), în in­dus­tria energetică (+7,3%), în indus­tria bunurilor de folosinţă îndelungată (+5,6%), în industria bunurilor de capital (+3,2%) şi în industria bunurilor de uz curent (+0,7%).

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)