Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

25 septembrie 2018

Primul târg din România dedicat IMM-urilor


rizoiu_gheorgheCamera de Comerț și Industrie Vâlcea anunță că Romexpo organ­i­zea­ză, în perioada 23 – 26 iunie 2011, prima ediție a IMM – Târg pen­tru întreprinderi mici și mijlocii. „Ma­ni­festarea reprezintă unul din domeniile prioritare pe care Romexpo și-a pro­pus să le abordeze în cadrul progra­mului său expozițional din acest an, program care a fost întocmit ținând cont de Planul Național de Dezvoltare 2007 – 2013 precum și de Strategia de Dezvoltare a Mediului de Afaceri din România. IMM se află la prima edi­­ție și se adresează mediului de afa­­­ceri, consultanței în domenii de inte­­res financiar, bancar, imobiliar, mar­ke­ting, asigurări, design interior, echi­­pamente IT, produse destinate IMM-urilor, Asociațiilor și Organiza­ții­lor de specialitate, Autorităților, Ca­me­­­­relor de Comerț și Industrie, Fun­da­­­țiilor și presei de specialitate” ne-a dezvăluit Gheorghe Rizoiu (foto), dire­c­torul general CCI Vâlcea. Tot în ace­­­eași perioadă, se desfă­șoa­ră Du­nă­rea & Delta, târg internațional pen­tru dez­vol­tarea macro-regiunii Du­nă­rea, dedi­cat entităților care coor­do­nea­ză, im­ple­mentează și benefi­ciază de fon­duri structurale euro­pe­ne. Ma­ni­­festarea expozițională Dună­rea & Delta, este eve­nimentul dedicat dez­vol­tării unei plat­forme pentru încu­ra­ja­rea și înles­ni­rea parteneriatelor atât în­tre autorități locale și regionale, cât și între mediul privat și orga­nis­mele negu­­verna­men­tale, prin gene­ra­rea de proiecte și accesarea de fon­duri eu­ropene.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)