Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

18 octombrie 2018

POSDRU are un DCI nou


BADELE_FLORELAM POSDRU anunţă intrarea în vigoare a noului Document-Cadru de Implementare (DCI) a Progra­­­mu­lui Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Uma­ne, aferent perioadei de programare 2007-2013.

Potrivit Enterprise Europe Network,din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea, DCI reprezintă un document elaborat de către Autoritatea de Mana­gement în colaborare cu Organismele Interme­­diare, ce cuprinde: descrierea detaliată a domeniilor majore de intervenţie pentru fiecare Axă Prioritară; operaţiunile orientative; activităţile eligibile; categorii de cheltuieli eli­gi­bile;aspecte generale privind criteriile de eligibi­litate şi de selecţie a proiectelor şi beneficiarilor; tipuri de ce­reri de propuneri de proiecte; alocări financiare orien­tative; categorii de beneficiari şi grupuri ţintă eligibile; indicatori de monitorizare şi evaluare; teme orizontale.

Structura acestui document este alcătuită astfel încât potenţialii beneficiari (ministere, agenţii guverna­mentale, instituţii publice, parteneri sociali, societatea civilă, alte entităţi relevante, precum şi parteneri din alte state membre şi cetăţeni) să aibă acces la infor­maţiile necesare în ceea ce priveşte implementarea obiectivelor POSDRU.

Alţi bani pentru agricultura eco

Direcţia Agricolă Vâlcea anunţă că Guvernul a emis, în ultima şedinţă, o hotărâre pentru completarea HG nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare speci­fice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agriculturii ecologice.

„Această măsură vine ca urmare a numeroaselor solicitări ale fermierilor care deţin exploataţii de mici di­men­siuni, înregistrate în sistemul ecologic, fapt ce presu­pune costuri suplimentare de certificare şi ins­pecţie anuale. Ţinând cont de faptul că 65% din ex­ploataţiile ecologice sunt de mici dimensiuni, de la 0,3 – 5 ha., s-a decis alocarea unui sprijin in cuantum total de 7.050.000 euro, fonduri europene, acesta urmând a acoperi taxele de inspecţie şi certificare, menţinând astfel exploataţiile respective în sistemul ecologic.

Practic, această măsură se înscrie pe linia sprijinirii de către Guvern a agriculturii ecologice şi vizează o creştere a plăţii suplimentare la exploataţiile ecologice de mici dimensiuni (0,3-5ha) de peste 17% (de la 450 la 540 euro), fermele aflate între 5,1-20 ha primind 611,43 euro, iar cele de peste 21 ha beneficiind de 510 euro, exploa­­ta­ţiile mari, de peste 20 hectare, nefiind dezavantajate întru­cât acestea îşi pot acoperi costurile de certificare şi ins­pecţie anuale prin valorificarea unui volum mai mare de produse ecologice, raportat la dimensiunea lor”, ne-a mai spus Florel Bădele.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)