Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

18 octombrie 2018

Părinții chiulangiilor se revoltă


ene-gabriela2• aceștia sunt nemulțumiți de micșorarea sau tăierea alocațiilor • mulți pretind că habar nu aveau de situația copiilor

Părinții elevilor care chiuleau în masă s-au arătat indignați de faptul că, dintr-o dată, descoperă isprăvile co­piilor. Aceștia pot lua cunoștință de situația propriilor odrasle în baza unui sistem informatic ce poate fi accesat chiar și de-acasă. Numai că ce au des­coperit nu a fost pe bunul lor plac. „Agen­ția de Prestații Sociale a luat mă­suri în cazul copiilor care absentau în masă. Unii dintre elevi s-au trezit cu alo­cații micșorate sau chiar tăiate, lu­cru ce a dus la nemulțumirea pă­rin­ților. Așa se face că, la sediul Agenției, sunt înregistrate contestații prin care părinții specifică faptul că nu aveau ha­­bar de absențele copiilor”, a preci­zat Gabriela Ene, inspector școlar gene­ral. Cuan­tificarea absențelor la nivel na­țional nu face altceva decât să tragă un semnal de alarmă cadrelor di­­dac­tice și părin­ților. În plus, absen­te­is­mul școlar duce la lipsa banilor de li­ceu, a alocațiilor și chiar a plății transportului.

Septembrie: 59.000 de absențe

O absență școlară poate fi moti­vată în șapte zile de la efectuarea aces­teia, şi nu mai mult de atât. Pe lângă micșorarea alocației de susți­nere familială sau pierderea acesteia, ele­vul se poate trezi și cu scăderea notei la purtare. Numai în luna sep­tem­­brie, la nivel de județ, s-au înre­gis­trat 59.000 de absențe școlare. Aces­tea sunt atât motivate, cât și nemo­ti­vate, conducerea IȘJ Vâlcea neavând încă o situație clară a absenteismului. „Unele sunt motivate. Vorbesc de fa­milii fără finanțe care, în primele două săptămâni, nu și-au trimis copiii la școa­lă. Sunt elevi care fac drumul din lo­calitatea de domiciliu în Râmnic și la în­ceputul anului școlar au rămas aca­să pentru câteva zile, din cauza greu­tă­ților financiare”, susține Gabriela Ene.

Prestațiile Sociale, afiliate Ministerului Educației?

Din datele furnizate de șefa învă­ță­mântului vâlcean, Gabriela Ene, re­iese că, în prezent, se poartă discuții între Sulfina Barbu și Daniel Funeriu, privind încheierea unui parteneriat sau chiar a afilierii Prestațiilor Sociale Ministerului Educației. „Există tendința de trecere a Agenției de Prestații So­ciale în subordinea Ministerului Edu­ca­ției. Totul e în stadiu de discuții. Tre­buie găsită o soluție deoarece con­troa­le inopinate pe acest segment face și Ministerul Educației și Agenția de Prestații Sociale. Rămâne să ve­dem la ce soluții ajung Sulfina Barbu și Funeriu, ce protocol vom semna”, a precizat Gabriela Ene. Până când lu­crurile se clarifică, Inspectoratul Șco­lar, Prefectura, Primăria, Jandarmeria și Poliția fac controale prin barurile din apropierea școlilor pentru depistarea elevilor chiulangii.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Mai multe articole de la Uncategorized