Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

23 octombrie 2018

Olimpiada pe specialităţi a Şcolilor Postliceale Sanitare


• Faza naţională – în judeţul Vâlcea

Fundaţia Ecologică Green, insti­tuţie de cultură, ştiinţă şi învăţământ, autonomă, non-profit, a organizat în ju­deţul Vâlcea, la Şcoala Integrativă Bis­triţa, Ediţia a X-a a Olimpiadei pe specialităţi a Şcolilor Postliceale Sa­ni­tare. Au participat cursanţii (elevii) şi cadre didactice de la şcolile sanitare aparţinând F.E.G. din localităţile: Iaşi, Bucureşti, Sibiu, Ploieşti, Bacău, Pi­teşti, Târgovişte, Râmnicu Vâlcea, pre­cum şi din Şcolile „Carol Davila” din localităţile Galaţi, Petroşani, Orăş­tie, în total 59 de elevi şi 41 cadre didactice.

Proiectul de organizare a fost elaborat de preşedinta F.E.G., Virgi­nia Stanciu, profesor gr. I, cu o vastă experienţă didactică şi managerială, în învăţământul de stat, dar şi în cel particular, şi a fost pus în aplicare detaliat de colectivul didactic al Şcolii Postliceale F.E.G. Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu directorul Şcolii Inte­grative Bistriţa şi personalul admi­nis­trativ şi de îngrijire al unităţii, în con­diţii optime.

Activitatea olimpică s-a desfă­şurat în spiritul directivei METC pri­vind cerinţele de exigenţă şi corec­titudine în elaborarea subiectelor, supravegherea concurenţilor, evalua­rea lucrărilor de teorie şi de practică, primită favorabil de concurenţi.

Acţiunea s-a finalizat cu înmâ­na­rea premiilor, în cadru festiv, unor cursanţi aparţinând şcolilor, astfel: pre­­miul I: Sibiu, Galaţi; premiul II: Ga­laţi, Iaşi; premiul III: Vâlcea, Petro­şani, Galaţi; menţiuni: Bucureşti, Iaşi, Pe­troşani, Tecuci, Piteşti, Sibiu, Vâlcea.

Şcoala Postliceală Sanitară F.E.G. Râmnicu Vâlcea a obţinut un premiu III la specialitatea Asistent Medical de Farmacie, prin cursanta Vârtosu Natalia şi o menţiune la spe­cialitatea Asistent Medical Generalist, prin cursanta Văduva Elena.

Participanţii au lăudat condiţiile crea­te pentru desfăşurarea concursu­lui, modul impecabil de organizare şi desfăşurare a activităţii, au apreciat la superlativ interesul pentru organiza­rea şi dotarea unităţii şcolare, au fost încântaţi de cadrul natural mirific, de valorile culturale emblematice pentru cultura noastră, reprezentate de Mânăstirile: Bistriţa, Arnota, Hurezi, Dintr-un Lemn, vestita ceramică de Horezu, culele de la Măldăreşti.

Cazarea şi masa festivă au fost asigurate la Mânăstirea bistriţa, în condiţii excelente, măicuţele şi-au dovedit pe deplin măiestria în arta culi­nară, de organizare şi de ospita­litate, oferind o lecţie eficientă de educaţie creştin-ortodoxă.

Această activitate, cu remar­ca­bile valenţe educative, apreciată de participanţi cu notă maximă, a fost posibilă, în primul rând, sprijinului ope­rativ, concret, al domnului preşe­dinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, ing. dr. Ion Câlea, care confirmă de fiecare dată că este cooperant, sen­sibil şi generos faţă de activităţile de cultură şi de educaţie ale tineretului.

E. Bădescu

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: