Noutăţi privind Declaraţia 394

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/28.12.2011, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agen­ţiei Naţionale de Administrare Fis­cală (ANAF) nr. 3.596/19.12.2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achi­zi­ţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) şi pentru aprobarea modelului şi conţinu­tului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

În articolul de mai jos, prezentăm în sinteză principalele prevederi ale acestui act normativ.

Obligaţie

Formularul 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efec­tuate pe teritoriul naţional” se comple­tează şi se depune de:

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulte­rioare, pentru orice operaţiune taxabilă pen­tru care este emisă o factură, inclusiv pen­tru avansuri, şi pentru care exigibilitatea inter­vine în perioada de raportare. Decla­ra­ţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă”, şi pentru care exigibilitatea inter­vine în perioada de raportare;

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, care reali­zea­ză venituri în România, de la persoanele impoza­bile înregistrate în scopuri de TVA în Româ­nia, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege. Decla­raţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă”, şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare;

Atenţie! În conţinutul formularului sunt evidenţiate distinct operaţiunile de livrări sau achiziţii de cereale şi plante tehnice pre­­văzute la art. 160 alin. 2), lit.(c) din Co­dul Fiscal pentru care se aplică taxarea inversă.

Formularul 394 nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.

Depunere

Formularul 394 se depune la unitatea fiscală unde contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial) şi numai dacă în această perioadă au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare.

Declaraţia se depune în format elec­tronic sub forma unui fişier .pdf astfel:

– în format hârtie semnat şi ştampilat însoţit de suportul electronic la registratura organului fiscal sau prin poştă cu confir­mare de primire;

– prin mijloace electronice de trans­mitere la distanţă, pe portalul e-România.

Declaraţia se completează şi se vali­dează cu ajutorul programelor de asistenţă, care sunt puse gratuit la dispoziţia contri­bua­bililor de unităţile fiscale, sau pot fi descărcate de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Programe utile/Declaraţii fiscale.

De asemenea, programele de asis­ten­ţă pot fi obţinute şi prin accesarea websiteu­lui DGFP Vâlcea, www.finantevalcea.ro, secţiunea Servicii online/Depunere decla­raţii electronice.

Important! Prevederile acestui act normativ intră în vigoare la 1 februarie 2012, şi se aplică pentru operaţiunile efectuate începând cu luna ianuarie 2012.

Pentru operaţiunile privind livră­rile/pres­­tările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional realizate de contribuabilii înregistraţi ca plătitori de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, până la 31 decembrie 2011, completarea şi declararea formu­la­rului 394 se va face în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANAF nr. 702/2007.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Caseta redactionala

Preşedinte de Onoare: Ioan Barbu
Director onorific: Lilian ZAMFIROIU
Director general: Sorin Alexandru Barbu
Director general adjunct: Elena Grigorescu
e-mail: office@curierul.ro
Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu
e-mail: publicitate@curierul.ro
Redactor Șef (valentinmateescu@curierul.ro):
Valentin Mateescu
Corespondent Germania: Dr. Christian Pelshenke
Tehnoredactor (tehno@curierul.ro):
Mădălin-Alexandru MOJOIU
Redactori de rubrică (redactia@curierul.ro):
Anamaria Constantinescu, Sebastian Iulian Cîrciu, Marius Constantin Ciutacu
Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România
Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;
Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;
www.curierul.ro
www.curieruldevalcea.ro
www.curieruldevalcea.com
ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597

Calendar

mai, 2018
L Ma Mi J V S D
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031