Du-te la...

Intonarea Imnului Național de Ziua Râmnicului

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

25 mai 2019

Noi praguri pentru cheltuirea banului public


Guvernul a adoptat, recent, o ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile adminis­traţiei publice şi instituţiile publice. Este vorba despre o definire clară a domeniul de aplicare, respectiv stabilirea de normative de cheltuieli pentru instituţiile şi autorităţile publice, pentru întreprinderile publi­ce şi pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare. În această or­do­nanţă este prevăzută “sta­bilirea expresă a posi­bilităţii ca, prin hotărâre a Guvernului, să se poată aproba atât alte niveluri maxime pentru normativele prevăzute în anexa numă­rul 2, cât şi alte normative noi de cheltuieli pentru acţiuni de protocol punctu­ale cu caracter deosebit, pe bază de justificări funda­mentate”.
Se abrogă un articol referitor la cheltuielile anuale pentru convorbiri telefonice, întrucât preve­derile acestuia nu mai sunt de actualitate. Se introduc categorii de normative de cheltuieli, precum materiale informative şi de lucru, materiale promoţionale, servicii de interpretariat, organizare vizite obiective culturale-turistice.

Comentarii

mesaj(e)

Etichete: , ,

Alte articole de la Actualitate