Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

20 septembrie 2018

Litigiile IMM-urilor, în prim plan


La sediul Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea a avut loc ieri, la prânz, o întâlnire care a avut în aten­ție sfera IMM-urilor. Astfel, În­tre­prinderilor Mici și Mijlocii din toa­te sectoarele care sunt în contact cu consumatorii li s-a cerut să con­tribuie la elaborarea politi­cilor și legislației UE, părerile exprimate cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor de consum fiind consem­nate în cadrul unui seminar orga­nizat la ora 12.00. Cum Comisia Europeană examinează în prezent funcționarea mecanismelor alterna­tive de soluționare a litigiilor de con­sum în Europa, pentru a ști dacă întreprinderile cred că aces­tea sunt o modalitate eficace de rezolvare a litigiilor cu consu­ma­torii, evenimentul de ieri de la CCI  a beneficiat de o suficientă doză de interes. O dovadă în acest sens a fost și prezența lui Răzvan Res­me­riță, director al Centrului European al Consumatorilor Romania.  Pe lângă acesta, au mai luat parte comisarul şef al Comisariatului Ju­dețean pentru Protecția Consu­ma­torilor Vâlcea și un reprezentant al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și In­dustrie Vâlcea. Agenda întâlnirii a consemnat tipurile de sisteme alternative de soluționare a litigiilor de consum; standardele de func­țio­nare ale ADR în Uniunea Europea­nă; medierea conflictelor în Româ­nia; posibilități de recurs pentru con­sumatori. Prin participarea lor efectivă, firmele au putut cunoaște deciziile ce vor fi luate în consi­derare de CE în elaborarea politi­cilor viitoare privind mecanismele alternative de soluționare, astfel încât acestea să răspundă nevoilor întreprinderilor. Acest panel pentru IMM-uri este organizat în cadrul proiectului RO-SMEP, proiect ce-si propune sa faciliteze participarea IMM-urilor la procesul legislativ european prin colectarea opiniilor firmelor cu privire la politicile și legislația europeană ce le pot influența activitatea.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)