Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

25 septembrie 2018

În atenţia contribuabililor care nu şi-au declarat veniturile realizate în anul 2011!


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâl­cea reaminteşte contribuabililor care, în anul 2011, au realizat venituri din: activităţi inde­pendente, cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; opera­ţiuni de vânzare-cumpărare de valută la ter­men, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instru­mente financiare tranzacţionate pe pieţe auto­rizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, că aveau  obligaţia ca, până la 25 mai, să depună la Fisc „De­cla­raţia privind veniturile realizate din România”, cod 200. Reamintim că nedepunerea decla­ra­ţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă  de la 50 la 500  lei.

Pentru procurarea formularelor declara­ţiilor de venit aferente anului fiscal 2011, con­tri­buabilii: se pot prezenta la sediul adminis­traţiei fiscale de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale; pot descărca formularele de pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro/Declaraţii electronice/Persoane fizice/Descărcare declaraţii PF.

După completare, declaraţiile se depun: direct, la administraţia fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul are domiciliul fiscal; prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili; prin mijloace electronice, pe portalul www.e-guvernare.ro, de către contribuabilii persoane fizice deţinători de certificate digitale, care semnează în nume propriu declaraţia. Foarte important! După transmiterea electronică, contribuabilii sunt obligaţi să consulte starea declaraţiei prin vizualizarea acesteia, acce­sând http://www.anaf.ro/StareD112.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)