Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

19 august 2018

Finalizare a proiectului de instruire şi certificare ECDL Start


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a finalizat proiectul „Îmbunătăţirea abilităţilor tehnice ale funcţionarilor din cadrul ANAF prin instruirea şi certificarea ECDL Start”, cod SMIS 2724. Proiectul s-a derulat în perioada 30 aprilie 2009 – 29 iunie 2011 şi a avut o durată de implementare de 26 de luni.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA) 2007 – 2013, la nivelul Axei prioritare 1 – Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.3. – Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea orientativă – Module de pregătire în domenii ca achiziţii publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc., lansată prin Cererea de proiecte nr. 2/2008 a Autorităţii de Management pentru PO DCA din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Valoarea totală a proiectului, fără TVA, a fost de 1.724.310 lei, din care 1.718.710 lei reprezintă valoarea eligibilă a proiectului, formată din 1.460.903,50 lei, provenind din Fondul Social European şi 257.806,50 lei, cofinanţare eligibilă a ANAF în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, iar 5.600 lei reprezentând valoarea neeligibilă a proiectului.

Proiectul a avut drept scop creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor informatice de către funcţionarii din cadrul ANAF prin dobândirea unor cunoştinţe solide de operare şi utilizare a calculatorului. În principal, acesta a presupus organizarea şi derularea unui program de instruire şi certificare ECDL Start pentru un număr de 1.317 funcţionari din cadrul sistemului naţional al administrării fiscale, respectiv din cadrul a 26 de direcţii generale judeţene ale finanţelor publice.

Având în vedere priorităţile strategice ale PODCA şi ale ANAF, situaţia existentă în instituţie la momentul pre­gă­tirii proiectului, precum şi metoda de lucru aleasă, rele­vanţa proiectului a fost foarte mare. Pregătirea proiectului s-a făcut riguros, justificarea necesităţii acestuia a fost foar­te bine documentată nu doar cu date deja existente, dar a fost întreprins un efort de colectare de date special pen­tru acest proiect. Criteriile de selecţie a grupului ţintă (be­neficiarii finali) au fost clar stabilite, iar asumarea parti­cipării ca beneficiari finali ai proiectului de către angajaţii interesaţi a fost făcută integral de către aceştia prin semnarea unui angajament de participare la cursuri şi de certificare.

Managementul şi administrarea proiectului au fost rea­li­zate de către personalul ANAF, ceea ce a avut drept efect realizarea de economii în cadrul bugetului proiectului.

Calitatea cursului a fost foarte apreciată de beneficiari, cei mai mulţi dintre beneficiari considerând performanţa formatorilor ca fiind bună sau chiar foarte bună, explicaţiile oferite de aceştia cuprinzătoare, exemplele practice furnizate extrem de utile pentru asimilarea cunoştinţelor teoretice, iar informaţiile transmise extrem de bine structurate, clare şi precise.

De asemenea, a fost apreciată flexibilitatea formatorilor care au adaptat metodele de predare la nevoile cursanţilor.

Din cei 1.317 funcţionari participanţi la instruire, 1.303 au obţinut Permisul ECDL Start, ceea ce reprezintă un grad de promovabilitate de 98,94%. Din acest punct de vedere, proiectul a fost eficient, procentul atins fiind superior celui minim propus prin Cererea de Finanţare (respectiv, 75% din numărul funcţionarilor efectiv instruiţi).

Cursul a fost considerat necesar sau foarte necesar de către cei mai mulţi dintre beneficiarii finali ai proiectului, care utilizează zilnic în activitatea lor profesională abilităţile dobândite.

Din punct de vedere al costului per participant şi al eficienţei serviciului furnizat, proiectul a avut o eficienţă sporită, costul de formare şi certificare per beneficiar rezultat la încheierea proiectului fiind mai mic decât cel existent în mod curent pe piaţă.

În ceea ce priveşte impactul, proiectul a fost unul pilot şi a avut rolul de a furniza un exemplu de bună practică în cadrul instituţiei. De aceea, este necesară continuarea eforturilor de identificare de resurse pentru îmbunătăţirea abilităţilor informatice, astfel încât să fie acoperite nevoile de formare ale angajaţilor ANAF în acest domeniu.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)