Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

21 august 2018

Elevii de la Energetic au Centru de Documentare și Informare


• zeci de beneficii privind gustul pentru lectură și documentare


«O călătorie de 1000 de leghe începe cu un singur pas»

(Confucius)

Centrul de Documentare şi Informare  al Colegiului Energetic Rm.Vâlcea este un centru de resurse pluridisciplinare ce pune la dispoziţia elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale spaţii şi echipamente destinate informării, cerce­tării documentare, lecturii, orientării şco­lare şi profesionale, activităţilor indivi­duale şi pe grupe, favorizând iniţierea în mânuirea instrumentelor de lucru infor­matic, gustul pentru lectură şi des­chi­derea şcolii spre mediul înconjurător. Cen­trul  este compartimentat în 10 spații, distribuite pe o suprafață de 120mp, în  Corpul A al școlii:  Spațiu de primire; Spa­țiu bibliotecar;  Spațiu audio-video și mul­ti­media; Spațiu informatic; Spațiu pen­tru profesori; Spațiu de studiu individual; Spațiu de lucru în echipă; Spațiu de re­creere; Spațiu de afișaj; Spațiu presă. C.D.I. consideră elevul partener în actul educaţional şi îi transmite o parte din responsabilitate acestuia. Acest lucru se realizează prin: facilitarea învăţării prin iniţierea elevilor în folosirea tehnologiei informaţionale precum şi în metodele de cercetare documentară; asigurarea unui fond de carte şi soft educaţional care să permită elevului construirea autonomă sau asistată a propriei cunoaşteri şi a pro­priilor deprinderi; incitarea cadrelor di­dac­tice la inovaţie pedagogică şi sti­mu­lare intelectuală; furnizarea de informaţii referitoare la unitatea şcolară şi rela­ţio­narea cu potenţiali parteneri exteriori sistemului educativ. Prin organizarea şi viaţa lui internă, C.D.I-ul poate deveni pentru elevi o şcoală a responsabilităţii şi autonomiei atât pe planul activităţilor individuale, cât şi a celor de grup.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)