Declaraţia 394 pentru luna mai 2012

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contri­bua­bilii plătitori de taxă pe valoarea adăugată (TVA) cu termen lunar de declarare a decontului că, până azi, 25 iunie, au obligaţia de a de­pune la Fisc formularul 394 „Declaraţie informativă privind livrările/pres­tă­rile şi achiziţiile efectuate pe teri­toriul naţional”.

Au această obligaţie: persoa­nele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, con­form art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioa­re, pentru orice operaţiune taxabilă pentru care este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, şi pentru care exigibilitatea intervine în peri­oada de raportare. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inver­să”, şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare; persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul Fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achi­ziţii de bunuri sau servicii taxa­bile cu cota prevăzută de lege. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă”, şi pentru care exigibilita­tea intervine în perioada de raportare;

Atenţie! În conţinutul formula­rului trebuie evidenţiate distinct operaţiunile de livrări sau achiziţii de cereale şi plante tehnice prevă­zute la art. 160 alin. 2), lit. (c) din Codul Fiscal pentru care se aplică taxarea inversă.

Formularul 394 nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare

Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier .pdf astfel: în format hârtie semnat şi ştampilat, însoţit de suportul electronic la registratura organului fiscal sau prin poştă cu confirmare de primire; prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România.

Declaraţia se completează şi se validează cu ajutorul programe­lor de asistenţă, care sunt puse gratuit la dispoziţia contribuabililor de unităţile fiscale, sau pot fi des­căr­cate de pe websiteurile: ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiu­nea Declaraţii electronice/ Descăr­care declaraţii, din prima pagină, meniul superior; DGFP Vâlcea, www.finantevalcea.ro, sec­ţiu­nea Utile/ Declaraţii electronice/ Des­căr­­care declaraţii, din prima pa­gină, meniul lateral stânga.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Caseta redactionala

Preşedinte de Onoare: Ioan Barbu
Director onorific: Lilian ZAMFIROIU
Director general: Sorin Alexandru Barbu
Director general adjunct: Elena Grigorescu
e-mail: office@curierul.ro
Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu
e-mail: publicitate@curierul.ro
Redactor Șef (valentinmateescu@curierul.ro):
Valentin Mateescu
Corespondent Germania: Dr. Christian Pelshenke
Tehnoredactor (tehno@curierul.ro):
Mădălin-Alexandru MOJOIU
Redactori de rubrică (redactia@curierul.ro):
Anamaria Constantinescu, Sebastian Iulian Cîrciu, Marius Constantin Ciutacu
Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România
Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;
Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;
www.curierul.ro
www.curieruldevalcea.ro
www.curieruldevalcea.com
ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597

Calendar

mai, 2018
L Ma Mi J V S D
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031