Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

15 octombrie 2018

Copiii din grădiniţele vâlcene şi din toată ţara s-au întrecut în crearea jucăriilor ecologice


ecoinventatorii• întrecerea a făcut parter din concursului Naţional „Ecoinventatorii”

Sâmbătă, 26 februarie, la Grădiniţa cu program prelungit Nord 1 Rm. Vâlcea, a avut loc Concursul Na­ţional „Ecoinventatorii”. Această manifes­tare a avut drept scop sen­sibilizarea co­pii­lor privind păstrarea unui mediu eco­logic prin colectarea deşeurilor, sortarea lor şi găsirea unor întrebuinţări noi. De asemenea, s-a pus bază pe sti­mu­larea imagi­na­ţiei şi creativităţii preşco­larilor prin realizarea de pro­duse (jucării, machete etc.) din ma­te­riale refolosibile.Desfăşurarea concursului s-a fă­cut pe două secţiuni: Indirectă, printr-o expo­ziţie cu jucării, machete, mas­cote realizate din materiale reciclabile care au fost premiate, la care au par­ti­cipat 12 judeţe: Cluj, Constanţa, Pra­hova, Alba, Dolj, Olt, Suceava, Bu­cu­reşti, Si­biu, Vran­cea, Bistriţa Nă­săud şi Vâlcea. A doua secţiune, cea directă, s-a realizat printr-o paradă a costumelor din mate­riale reciclabile şi ateliere de creaţie. Din judeţul nostru au partici­pat grădiniţele GPP Nord 1 Rm. Vâlcea, GPP Nord 2 Rm. Vâlcea, GPP nr. 1 Rm. Vâlcea, GPN nr. 7 Rm. Vâl­cea, GPN Bărbă­teşti, GPN Pie­trari, GPN Predeşti-Nico­lae Bălcescu, GPN Fişcălia, GPN Ioneşti, GPP Os­troveni 2 Rm. Vâlcea şi GPP Os­tro­veni 3 Rm. Vâlcea. Partene­rii acestei manifestări au fost Inspec­toratul Şcolar Judeţean Vâlcea, Agen­ţia de Protecţie a Mediului Vâlcea şi Editura CD PRESS Bucureşti care a oferit premii tuturor copiilor participanţi.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)