Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

16 octombrie 2018

CJ începe anul nou cum l-a terminat pe cel vechi: cu ochii pe Buget!


Ședința de miercuri a aleșilor Vâlcii se anunță deosebit de interesantă. Prima întâlnire a consilierilor județeni din anul 2018 are pe ordinea de zi:
• Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 28 decembrie 2017;
• Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, de la ultima ședință ordinară și până în prezent;
• Informare privind activitatea din trimestrul IV 2017 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31 decembrie 2017;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului împrumuturilor interne și a Listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumuturile interne, pe anul 2018;
• Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local și din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instituții publice finanțate integral din venituri proprii, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021;
• Proiect de hotărâre privind nivelul taxelor locale și tarifelor ce se vor aplica în anul 2018;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Vâlcea, pentru anul școlar 2018 – 2019;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală Anticorupție și Consiliul Județean Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări și mandatarea reprezentaților Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Parc Ind Vâlcea” SA, să declanșeze procedura de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății;
• Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, a unor spații care aparțin domeniului public al Județului Vâlcea, situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Maior V. Popescu, nr. 8, județul Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 51 din 31 martie 2017;
• Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 lit. a) pct. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 40 din 31 august 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești;
• Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 lit. b) pct. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 22 din 28 iulie 2016 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioadă de șase luni, a funcției publice de conducere de Director executiv adjunct economic al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, de Udubașa Daniela Ștefania, consilier, gradul profesional superior;
• Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioadă de șase luni, a funcției publice de conducere de Director executiv adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, de către Diaconu Jana, consilier juridic, gradul profesional superior.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Tags: , ,