Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

22 august 2018

Cine beneficiază de redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte entită­ţilor nonprofit, care beneficiază de redirecţionarea unei cote de 2% din impozitul pe venituri din salarii şi asimilate salariilor, precum şi din impozitul pe venit realizat în anul 2010, principalele reglementări în vigoare în domeniu. Redirecţio­na­rea impozitului se poate face numai pentru susţinerea entităţilor nonpro­fit care se înfiinţează şi funcţio­nea­ză în condiţiile legii: asociaţii, fun­daţii, organizaţii sindicale, patro­nate, partide politice, asociaţii de pro­prietari, case de ajutor reciproc ale salariaţilor, în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit, inclusiv pentru cultele reli­gioase recunoscute, iar sumele primite vor fi folosite în acest scop. Redirecţionarea poate fi făcută către o singură entitate sau unitate de cult, iar opţiunea se face fie pe formularul 230 „Cerere privind des­ti­naţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deduce­rea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13, pentru cei care au obţinut venituri din salarii şi asimi­late salariilor, fie pe formularul 200 „Declaraţie privind veniturile reali­zate” pentru celelalte categorii de contribuabili. Opţiunile vor fi făcute, personal, la unităţile fiscale terito­riale unde îşi au domiciliul solicitan­ţii, sau prin poştă, până la 15 mai 2011. Completarea cererilor se va face înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formu­lare, şi, în special, datele de identi­ficare a entităţilor beneficiare. Întru­cât redirecţionarea impozitului este opţiunea exclusivă a contribua­bi­lului, iar depunerea cererilor se face individual de cel în cauză, invităm persoanele care doresc să-şi exprime această opţiune să depună personal cererile la unităţile fiscale teritoriale unde îşi au domiciliul. Atenţie! Cererile transmise cen­tra­lizat de beneficiarii sponso­rizărilor prin poştă vor fi restituite pentru respectarea procedurii legale de întocmire şi de depunere.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)