Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

22 septembrie 2018

Bani pentru ostoirea secetei (1)


• Detalii concrete despre Măsura 125 – Submăsura 125 a, Componenta a 1 “Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare”
 

Totul se învârte în jurul banilor pentru modernizarea/retehnologizarea infrastructurii de irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare iar Măsura 125 se încadrează în Axa I “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”. Obiectivul general este reprezentat de adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a procesului de restituire a proprietăţilor în vederea creşterii competitivităţii sectorului agricol şi forestier.

În lista de obiective specifice amintim: Creşterea eficienţei activităţii agricole prin îmbunătăţirea aprovizionării cu input-uri şi o mai bună valorificare a produselor rezultate; Diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenţei fenomenelor naturale (secetă, eroziunea solului etc.); Ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare.

Obiective operaţionale ale Măsurii cuprind: Modernizarea şi/ sau retehnologizarea sistemelor de irigaţii şi a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare (drenaje, desecări etc.).

Beneficiarii eligibili ai 125 sunt organizaţiile/ federaţiile de utilitate publică ale proprietarilor/ deţinătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Finanţarea unui proiect derulat prin PNDR este restricționată pentru următoarele categorii de beneficiari: beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere; beneficiarii care au Contracte de Finanţare reziliate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale, din iniţiativa APDRP, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an; beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa Măsurii, în limita valorii maxime a sprijinului, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către beneficiarul proiectului.

Fondurile nerambursabile, pentru Submăsura 125 a – Componenta a 1 “Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare, vor fi acordate solicitanţilor eligibili pentru: sisteme de irigaţii – modernizare şi/ sau retehnologizare, inclusiv lucrări pentru staţiile de pompare, de contorizare şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare care să asigure funcţionarea optimă a sistemelor de irigaţii – modernizare şi /sau retehnologizare;

Sunt eligibile şi lucrările pentru staţiile de pompare, dispecerizare, monitorizare şi contorizare a apei şi energiei electrice, cheltuielile pentru proiectare şi asistenţa tehnică (conform structurii cap. 3 al devizului general aprobat prin HG 28/2008), incluzând Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii, studii hidrologice şi/ sau hidro-geologice, proiectele tehnice etc., se suportă din sprijinul acordat prin măsură şi nu pot depăşi 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

CONTINUARE…

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)