Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2018

Bani pentru fermele de semi-subzistenţă


• Fermierii sunt aşteptaţi în perioada 15 mai – 29 iunie 2012, la centrele APDRP pentru a-şi depune cererile de proiecte pe Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă”

Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă” se încadrează în Axa I – „Creşterea com­pe­titivităţii sectoarelor agricol şi fores­tier” şi are ca obiectiv general creş­te­rea competitivităţii exploataţiilor agri­cole în curs de restructurare pentru faci­litarea rezolvării proble­me­lor le­gate de tranziţie, având în ve­dere fap­tul că sectorul agricol şi economia ru­rală sunt expuse presiunii concuren­ţiale a pieţei unice.

Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creşterea volumului pro­ducţiei destinate comercializării pen­tru ca fermele de semi-subzis­tenţă să devină viabile economic, diver­si­fi­carea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse.

Obiectivele operaţionale se referă la asigurarea sprijinirii veniturilor ne­ce­sare în perioada de restructurare a fermelor de semi-subzistenţă pentru o mai bună utilizare a resurselor umane şi a factorilor de producţie, prin: stimularea spiritului antrepreno­rial şi diversificarea activităţilor şi veniturilor.

Contribuţia publică aferentă Mă­su­rii 141 este de: 476.077.390 euro, din care 20%  reprezintă contri­bu­ţia Gu­­vernului României, iar 80% – con­tri­buţia Uniunii Europene.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)