Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

15 octombrie 2018

Atenție, primari! Ajutorul pentru împăduriri vă așteaptă!


Beneficiarii schemei de ajutor de stat care doresc împădurirea de terenuri proprietate a statului sau a unităților administrativ-teritoriale (UAT) beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile iar valoarea maxima a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei este de 7.000.000 euro. Suprafețele terenurilor propuse spre împădurire trebuie sa fie de cel puțin 1 ha pentru trupurile de pădure și de cel puțin 0,5 ha pentru perdelele forestiere.
Terenurile din categoria pajiștilor naturale permanente (cu excepția celor afectate, conform proiectului tehnic de împădurire, de fenomene de degradare a solului), precum și terenurile agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agro-mediu și climă (Măsura 10) și agricultură ecologică (Măsura 11), nu sunt eligibile pentru sprijin.
Accesarea schemei de ajutor de stat
Etape premergătoare depunerii cererii de sprijin: identificarea cu sprijinul APIA a suprafețelor care urmează a fi împădurite; elaborarea proiectului tehnic de împădurire de către persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate (costurile aferente acestor servicii se vor plăti la prima cerere de plată); obținerea avizului Gărzii Forestiere pentru proiectul tehnic de împădurire.
Etape aferente depunerii cererii de sprijin, selectării beneficiarilor și semnării angajamentelor: depunerea cererii de sprijin la centrele județene APIA; evaluarea cererii de sprijin de către experții APIA, selecția beneficiarilor în funcție de punctajul acordat (în cazul în care valoarea proiectelor depuse depășește alocarea financiară a sesiunii); semnarea angajamentelor de către beneficiarii selectați.
Etape aferente implementării angajamentului: demararea lucrărilor de împădurire (numai după semnarea angajamentului), depunerea anuală a cererilor de plată pentru solicitarea sprijinului; verificarea administrativă și pe teren de către APIA/Garda Forestieră a lucrărilor efectuate și a respectării condițiilor prevăzute în angajament; plata către beneficiar a sprijinului; sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru împădurire și compensarea pierderilor de venit agricol, după cum urmează: prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire și împrejmuire a plantației, denumită Prima 1.
Prima anuală acordată pe unitatea de suprafață, pentru acoperirea costurilor de întreținere (maximum șase ani) și îngrijire a plantației forestiere (maximum doi ani), precum și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, pentru o perioadă de 12 ani, denumită Prima 2.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Tags: , ,