Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

21 octombrie 2018

Anul şcolar 2011-2012 va însuma 177 de zile lucrătoare


Anul şcolar 2011-2012 va avea 36 de săptămâni de cursuri, însu­mând 177 de zile lucrătoare, potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei, Cer­cetării, Tineretului şi Sportului, Daniel Funeriu, dat publicităţii pe site-ul insti­tu­ţiei. Pentru clasele terminale din în­vă­­ţământul liceal, anul şcolar va avea 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat, cursurile claselor terminale înche­indu-se în data de 1 iunie 2012. Po­tri­vit ordinului, pentru clasa a VIII-a, anul şcolar va avea 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind de­di­cată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se vor în­cheia în data de 15 iunie 2012. Toto­da­tă, pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare, iar pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile. Stagiile de pregătire practică pen­tru care au optat absolvenţii ciclu­lui inferior al liceului, filiera tehnolo­gi­că, cuprind 720 de ore care se desfă­şoa­ră în perioada propusă de unita­tea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, con­form structurii anului şcolar, cu res­pectarea vacanţelor. Anul şcolar 2011-2012 va începe, pentru cadrele didactice, pe data de 1 septembrie 2011 şi se va închei pe data de 31 au­gust 2012 şi se structurează pe două semestre. Cursurile semestrului I vor începe luni, 12 septembrie şi se ter­mi­nă vineri, 23 decembrie. În perioada 22 – 30 octombrie clasele din învăţă­mân­tul primar şi grupele din învăţă­mân­tul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanţa de iarnă va începe sâmbătă, 24 decembrie şi se va termina dumi­ni­că, 15 ianuarie 2012. Cursurile se­mes­­trului al doilea vor începe luni, 16 ianuarie 2012 şi se vor încheia vineri, 6 aprilie 2012. Vacanţa de primăvară începe de sâmbătă, 7 aprilie 2012 şi se termină duminică, 22 aprilie 2012. Totodată, cursuri se vor desfăşura şi de luni, 23 aprilie 2012 până vineri, 22 iunie 2012. Vacanţa de vară este cu­prin­­să de sâmbătă, 23 iunie 2012 până duminică, 9 septembrie 2012. Nu se vor ţine cursuri în zilele libere prevăzute de legislaţia în vigoare (joi, 1 decembrie 2011 – Ziua Naţională a Ro­mâniei, marţi, 1 mai 2012 – Ziua Mun­cii, luni, 4 iunie 2012 a doua zi de Rusalii), precizează ordinul de minis­tru. Săptămâna 2-6 aprilie 2012, din semestrul al doilea, va fi dedicată acti­vităţilor extracurriculare şi extraşco­lare, având un orar specific.

Tezele din semestrul I al anului şcolar 2011-2012 se susţin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2011, iar cele din semestrul al II-lea al anu­lui şcolar 2011-2012 se susţin, de regulă, până la data de 25 mai 2012. În situaţii deosebite, bine funda­men­tate, în func­ţie de condiţiile clima­te­rice locale spe­ciale şi de specificul şcolii, inspecto­ratele şcolare pot apro­ba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul or­din. “Solicita­rea de modificare a struc­turii anului şcolar se face după consultarea consi­liul reprezentativ al părinţilor. Apro­barea modificării struc­tu­rii anului şcolar (…) se acordă în condiţiile asi­gu­rării unui număr de zile de cursuri cel puţin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele de bacalaureat şi de absolvire”, se arată în ordin. Calen­da­rul examene­lor/evaluărilor naţionale, al examene­lor de absolvire, respectiv de certifi­care a competenţelor profe­sio­nale, precum şi calendarul admi­te­r­ii în clasa a IX-a se aprobă prin or­dine distincte ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized