Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

25 septembrie 2018

ANPCDEFP organizează Săptămâna Europeană a Tineretului


Agenţia Naţională pentru Programe Comu­ni­tare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profe­sio­nale (ANPCDEFP) va organiza, în perioada 15-21 mai, a V-a ediţie a Săptămânii Europene a Tine­re­tului (SET), eveniment ce are loc simultan în toate cele 31 de state participante la programul euro­pean “Tineret în Acţiune”. Potrivit unui comunicat de presă al ANPCDEFP, peste 40 de organizaţii neguvernamentale, instituţii şi grupuri informale de tineri din 25 de judeţe ale ţării şi-au înscris eve­ni­mentele în calendarul oficial al Săptămânii Euro­pene a Tineretului. Aproximativ 100 de eve­ni­mente se vor derula în toată ţara. Programul in­clu­de dezbateri, cursuri de formare, conferinţe, ate­­liere de educaţie nonformală şi voluntariat, pre­­zentări, flashmob-uri, photovoice, acţiuni de infor­­mare, piese de teatru, activităţi de ecolo­gi­zare, proiecţii de film. Astăzi, 16 mai, ANPCDEFP va organiza eve­nimentul de lansare a Săptămânii Europene a Ti­ne­­retului: Sinergie – Mobilitate – Vo­lun­tariat în pro­­­gra­mele educaţionale europene” care urmăreşte promovarea conceptelor cheie din cadrul iniţiativei eu­ropene strategice “Tineretul în Miş­care”. ANPCDEFP va organiza vineri, 20 mai, în cola­bo­rare cu organizaţii neguvernamentale din Bucu­reşti Ziua Educaţiei Nonformale – zi în ca­drul căreia publicul va putea face cunoştinţă cu metode de învăţare precum teatrul forum, ani­ma­ţia stradală, biblioteca vie, teatrul de umbre, pho­to­voice, animaţia socio-educativă. Peste 500 de eveni­men­te vor avea loc, la nivel european, cu ocazia Săp­tă­mânii Europene a Tineretului. Co­mi­sia Europea­nă organizează, cu această ocazie, la Bruxelles şi Antwerp, o serie de dezbateri şi activităţi adresate ti­nerilor, cu accent pe iniţiativa “Tineretul în Miş­care” şi pe Serviciul European de Voluntariat. La aceste evenimente vor participa şi două voluntare din cadrul Asociaţiei ART Fusion, asociaţie ce a avut proiecte finanţate prin Tineret în Acţiune – Serviciul European de Voluntariat.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)