Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

15 octombrie 2018

16 școli vâlcene, în căutare de contabili


• fiecare unitate de învățământ va trebui să aibă un administrator financiar • gata cu contabilitatea ținută de contabilul primăriei • edilul Cîrstina din Orlești: „secretarul va face și această muncă”

ene-gabriela2Conform unei prevederi a noii legi a educației, fiecare unitate de învăță­mânt cu personalitate juridică trebuie să angajeze un contabil. În opinia șefei învățământului vâlcean, Ga­briela Ene (foto), contabilitatea nu va mai fi asigurată de contabilul primă­riei, ci va exista un administrator fi­nan­­ciar în fiecare școală cu per­so­nalitate juridică. Deja o parte din edilii vâlceni s-au conformat ordinului mi­nis­trului Educației și au dat deja anun­țuri de angajare. 16 sunt loca­li­tă­țile în­re­gistrate la sediul Agenției Ju­­dețene de Ocupare a Forței de Mun­că Vâl­cea, ce au nevoie de contabili în școli. Școlile vizate sunt: Școala cu clasele I-VIII Bătășani (Valea Mare), Școala cu clasele I-VIII Berislăvești, Școala cu clasele I-VIII Gușoeni, Școa­­la din Făurești, Școala din Fo­leș­­tii de Sus (Tomșani), Școala din Ma­­teești, Școa­la din Mădulari – Cer­ni­șoara, Școala din Măldărești, Școa­la din Ocnele Mari, Școala din Pău­șești-Otăsău, unitățile de învățământ din Stoilești, Sălătrucel, Stroești, Școa­­la Tina – Li­vezi, Școala Udrești – Dă­nicei și Școa­­la Ulmețu – Copă­ceni. Sunt însă și edili care au cu totul altă viziu­ne asu­pra acestui demers edu­­cațio­nal. „Nu voi angaja un nou con­­tabil. Am se­cretarul care lucrează cu jumă­tate de normă și, dacă tot face hârtii, poa­te asigura și partea de con­ta­bil­itate, pen­tru cealaltă jumătate de normă”, sus­ține Constantin Cîrstina, edi­lul co­mu­nei Orlești.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)